Élethelyzethez igazított tanulás: a módszertan

//Élethelyzethez igazított tanulás: a módszertan
Élethelyzethez igazított tanulás: a módszertan2014-10-26T18:46:45+00:00

A 90-es évek elején nagy projekt indult Magyarországon a brit Know How Fund segítségével az angolszász „kötetlen és önálló tanulás” módszerek adaptálásához, hogy illeszkedjenek a közép-kelet-európai tanítási-tanulási szabályokhoz, hagyományokhoz és szokásokhoz.

A terv a módszerek adaptálása volt és aztán az elterjesztésük azokban az országokban, ahol a politikai-gazdasági rendszer megváltozott.

Az eredmény: az élethelyzethez igazított tanulás: a felnőtteknek szóló tananyagfejlesztés és tanuló-segítés teljes rendszere: egy rendszer, amely az angolszász és a kelet-közép-európai oktatási rendszereknek egyszerre megfelel!

 

Az “élethelyzethez igazított tanulás” (life tailored learning) a felnőttkori kompetencia-szerző, kompetencia-bővítő tanulás tananyagfejlesztésére és segítésére szolgáló választható gyakorlati módszertanok egyike.

Módszerek és előírások sorozata (gyakorlati sorvezető) a tudáselsajátítás, a tudásközvetítés tervezéséhez, szervezéséhez, végrehajtásához, értékeléséhez és szabályozásához.

Lépésről lépésre tárgyalja a tanulási folyamatot a tanulási szükséglet felmérésétől és a belépési feltételek teljesülésének mérésétől kezdve a szakanyag létrehozásán, a tananyag moduláris kialakításán és a tanuló, a tanár, konzulens, tutor, mentor szerepén át a záró mérésig (vizsgáig).

Az élethelyzethez igazított tanulás sajátosságai:

Minden olyan tanulásra alkalmazható, amikor a tanulás célja kompetencia (gyakorlatban hasznosítható tudás a működtetéséhez szükséges motivációs háttérrel).

A tanulási cél elérése (az előre kitűzött színvonal elérése) objektív, reliábilis és valid módon mérhető, igazolható.

A tanulási folyamat (anyagi és időbeli) ráfordítása előre kiszámítható.

A lemorzsolódás csekély: a tanulási kudarc szinte kizárt.

Ha olyan helyzetre keres tananyagfejlesztési, képzési módszertant,

— ahol a résztvevők előképzettsége, képességei és indíttatása eltérő,

— ahol ellenőrzött, gyakorlati tudásra kell szert tenni,

— ahol a tanulók eltérő helyszínen és időbeosztásban tanulnak (illetve ahol gondot vagy túl magas ráfordítást jelentene az azonos helyszínen és időpontban megtartott képzés),

— és ahol mégis olyan képzésre van szükség, amely a tartalmában, módszereiben és színvonalában összehangolt módon valósul meg,

akkor lehet, hogy pontosan ez az, amire szüksége van:
az élethelyzethez igazított tanulás!

Az élethelyzethez igazított tanulás megjelenési formája:

  • tankönyv és képzés a tananyag-fejlesztői és a tanulás-segítői tevékenységhez
  • tananyag és tanulási segítségnyújtó rendszer az elérni kívánt kompetenciára
  • hordozható változatban: munkaállomás (bejelentkezés szerint: tanulói, tanári, szerzői stb. munkahely)

Ez a link a módszertan honlapjának az eredeti változatára mutat, amelyet – amatőr módon – magam hoztam létre.

Alul pedig az a jogi nyilatkozat látható, amelyet a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központtal írtam alá az élethelyzethez igazított tanulás módszertanának eredetéről és jogtiszta, önálló alkotás voltáról.