Lépjen be a gondolataimba!

/Lépjen be a gondolataimba!
Lépjen be a gondolataimba!2016-08-22T14:12:19+00:00

Az élethelyzethez igazított tanulás módszertanát Gerő Péter dolgozta ki.

Az élethelyzethez igazított tanulás a szerző korábbi, felnőttképzés-módszertani publikációinak illetve tantárgyainak (elsősorban: “Kompetencia-impulzus módszer”: CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ; “Multimédiával segített képzés és kereskedelem”: Gábor Dénes Főiskola; “Önálló tanulás az informatika korában”: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar és Természettudományi Kar) közvetlen folytatása.

 

Gerő Péter

A szerző

Tanárként végeztem réges-régen; lassan harminc éve tanítok felnőtteket. Kezdetben számítástechnikát tanítottam, aztán egyre inkább már a tanítás módszereit, tanárjelölteknek, végzett tanároknak. Brit képesítést is szereztem a kötetlen és önálló felnőttkori tanuláshoz való tananyagok készítéséről, a felnőtt tanuló tanári segítéséről. Az abszolutóriumot már megszereztem egy pedagógiai PhD-programban: ez is a felnőttkori tanulásról szól; végül egy gyakorlatibb, az élethelyzethez igazított tanulás alkalmazásáról szóló témában szereztem meg a PhD-fokozatot. Első felnőttképzési munkahelyem a SZÁMOK (a SZÁMALK Oktatási Rt jogelődje) volt. Kipróbáltam magam közalkalmazottként, a multi-cégek világában és vállalkozóként is: alapító tagja és oktatási igazgatóhelyettese lettem a Fővárosi Oktatástechnológiai Központnak; oktatási vezetője voltam a Nationale-Nederlanden Magyarországi Biztosító Rt-nek; résztvettem az első tíz hazai számítástechnikai kisvállalkozás egyikének alapításában is (a tanácsi tisztviselő tőlünk tudta meg, hogy mi az, hogy kisvállalkozás – emlékszik erre az időre még valaki?). Docensként tanítottam informatikát a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolán, a “Multimédiával segített képzés és kereskedelem” és a “Szervezés és vezetés” tárgyakat a Gábor Dénes Főiskolán, és a Pécsi Tudományegyetemen – úgy mondják – az enyém volt az első olyan tantárgy, amelyiket egyszerre két karon is meghirdettek: “Önálló tanulás az informatika korában” volt a címe. A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán (leánykori nevén ez a Jászberényi Tanítóképző) többek közt “E-learning és tananyagfejlesztés” címen tanítottam az élethelyzethez igazított tanulás módszertanát. Több, mint húsz tananyagot (tankönyvet, segédletet) írtam: volt, amelyik négy kiadást is megért. A módszertanról szóló tankönyvemet 2008-ban egyetemi tankönyvként adta ki a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, ahol egy évvel korábban oktatói továbbképzést tartottam; és később náluk sikerült a módszertanról szóló disszertációmat is megvédenem (pontosabban: a védés áthúzódott az egyetem-átalakulás utánra, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre). Remélem, hogy az olvasó nem tart nagyképűnek, ha azt mondom: büszke vagyok arra, hogy egy új módszertanról szóló dolgozatot meg tudtam védeni a korábbi módszertanok hívei előtt! 2011-ben a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara néhány oktatójával dolgoztam együtt különféle tananyagaik átalakításán, kötetlen és önálló tanulásra való alkalmassá tételén. 2012 elejétől 2013 nyaráig Szekszárdon tanítottam, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula karán, miközben szakmai vezetője voltam egy érdekes tartalomfejlesztési pályázatnak. Ekkor – egy alig néhány hónapos jogszabály hatására – az egyetemnek meg kellett szüntetnie a szerződésemet (mint ahogyan gyakorlatilag valamennyi korombélinek megszűnt a korábbi alkalmazási, foglalkoztatási lehetősége az állami és önkorményzati oktatásban). Két évig még kísérleteztem, hogy belső képzést folytató intézmények érdeklődnek-e a módszertan garantálható eredményei iránt; de még érdemi válaszokat sem kaptam. Úgyhogy 2015 nyarán az Egyesült Királyságba költöztem: a szükségből erényt kovácsolva arra törekszem, hogy az élethelyzethez igazított tanulás módszertanát itt fejlesszem és tanítsam a továbbiakban.


 

Ha el akarnám dönteni, bízzak-e egy számomra ismeretlen szerzőben, akkor arra volnék kíváncsi, hogy adja-e az arcát, nevét és személyes elérhetőségét az ajánlatához.

A fent látható fénykép bizony évekkel ezelőtt készült; persze napról napra több az ősz hajszálam…

Két telefonszámom van: +36-20-376-1756 és +44-7341-702236. Elektronikus levelet pedig a gero.peter@lifetailoredlearning.eu címen küldhet nekem: legkésőbb másnap válaszolok.