Oldal kiválasztása
A kisember nagy üzlete

A kisember nagy üzlete

Évek óta nem hagy nyugodni egy blog egyik mondata, a kisember nagy üzletéről.

Reckl Amált nem ismerem; a blogja azon 6-8 blog egyike, amelyekbe időről időre belenézek. 2009. nyarán a Penny Market sajt-akciójáról írt. Ebben szerepel ez a bekezdés:

Itt nem a pénzről van szó. Hanem arról, hogy az elnyomott kisember végre megcsinálhatja élete üzletét … és máris rúgott egyet a válság valagába.

A kisember nagy üzlete – meg vagyok döbbenve, hogy ez a kifejezés mennyire találó.

Lelki szemeimmel látom a Külvárosi Nagymenőt, aki aznap két órát utazott hazafelé, zsúfoltságban, fáradt idegességgel. Otthon látta az összefirkált lépcsőházat, a lelakott lakást; aztán megszámolta, hogy hosszabb-e a hónap a pénztárcája tartalmánál és elindult a madaras-teszkóba…

Ott azonban a nyomozókat is megszégyenítő éles megfigyelőkészségével rögtön kiszúrta a táblácskát, hogy ma ötért lehet kapni a hatér’túrót! Gyorsan körülnézett, hogy látta-e a feliratot más is – mert nem a siker érdekli és nem is a nyereség, hanem a győzelem! Ki kell, hogy derüljön végre, hogy ő sem akárki! Hogy van, amiben ő a legélelmesebb, a legügyesebb, aki mindenki mást leiskolázva megmutatja, hogy… valóban, mit is?

Hát azt, hogy őt eddig méltatlanul. Mert igenis rátermett. Nem úgy, mint. És már tavaly is. Pedig már tavaly sem. Nem nevezték ki. Nem az övét húzták ki. Nem sikerült jól eladnia. Nem tudta előnyösen megvenni. Az jött be. Nem az jött be.

Node most! Most aztán! Megveszi. Mindet. Ötért. A szemfülességén múlt, hogy a zsebében megtartott egyet! Kiadott ötöt? Fel sem tűnik. Most majd eljön az ő ideje! Holnap, holnapután az emberek az üres polcot nézik – de most nem ő az, aki lemaradt! Neki lesz! Tele lesz vele a hűtőszekrény! Az erkély! Ha ott rohad is meg: neki lesz!

Úgy áll oda, hogy a kosarával elállja az utat, nehogy más is odaférjen. Majd ő megmutatja, hogy ha egyszer elhatározza magát, akkor mire képes! Őt nem lehet csak úgy félrelökni!

Eddig nem értettem azt a dühöt, amellyel ilyen helyzetekben találkoztam. Azt a görcsös igyekezetet. Azt a gyűlöletet, amelyben benne van, hogy voltaképpen tudja, hogy ez mennyire semmi-győzelem. De akkor is: mint a Móricz-novella hőse, aki belefullad az igyekezetbe, hogy „az urat” kiegye a vagyonából – pedig tudja, hogy amit elér, az semmi: az úr úgyis csak a felesleget adta őelébe, mint ahogyan az ötér’túró javát is félretette magának már más, még mielőtt a bolt egyáltalán kinyitott volna.

Miért nem akar inkább ő is bekerülni „a kiváltságosok” közé? Vagy miért nem azon igyekszik ekkora dühvel és energiával, hogy ne legyenek kiváltságosak? Ahelyett, hogy elállná az utat, miért nem azt akarja, hogy senki ne legyen, aki az utakat elállja?

Már lemondtam arról, hogy az egész világegyetemet értsem. De ezt megérteni: nagyon szeretném.

Miért nem azt kérdezzük amire választ várunk? 2. rész: mit kérdezünk?

Miért nem azt kérdezzük amire választ várunk? 2. rész: mit kérdezünk?

Második rész, arról, amit kérdezünk és arról, amit kérdeznünk kellene.

Az Egyesült Királyságban szerzett élményeim, tapasztalataim, gondolataim blogposzt-sorozatban jelentek meg a  Határátkelő blog keretében, „Péter Londonból” aláírással. A címben szereplő kérdést itt tettem fel első ízben 2016. június 22-én.

Az első rész egyik érzékletes példája azt mutatja, hogy értékes kultúráknak is lehetnek olyan sajátosságaik, amelyek elfogadhatatlan módon ütköznek más értékes kultúrák sajátosságaival, ha egymás mellett élünk – márpedig ha valamit meg is értünk, ez nem jelenti azt, hogy egyet is kell értenünk vele. Ha elvárjuk, hogy a „vendég” ne forgassa fel a „háziak” életét, ez egyáltalán nem a „vendég” személyének vagy kultúrájának a lebecsülése, hanem a „vendégjog” magától értetődő korlátja.

A másik, nem kevésbé érzékletes példa viszont arról szól, hogy milyen, teljesen természetes ellenérzést és ellenkezést vált ki a nyomulásnak vagy főképpen a kényszernek akár a puszta látszata is, hogy valaki a saját értékrendjétől, kultúrájától eltérő módon viselkedjen.

Hát akkor mit tegyünk? Eltűrni nem lehet; de nyomulni, erőszakoskodni sem, mert az az ellenkező hatást érné el.

Ekkor kétfelé kanyarodhatott volna ez a poszt.

Az egyik irányt nem vállaltam: a magyarországi eltérő kultúrák kérdésének megoldásához politikai akarat kellene a feszültség csökkentésére, az igazán jövőbemutató megoldásra. Még azt se lehet mondani, hogy nincs követhető példa a világban; de a „központi akarat” is és a közhangulat is ennek az ellenkezője most Magyarországon. Szívesen leveleznék erről, de nem szívesen írnék nyilvánosan, mert annak – hatalom, tőke, befolyás híján – nem lehetne egyéb következménye, mint hogy „közellenséggé” válok.

A másik irány semmivel se kisebb gond: a bevándorlás, bevándorlók kérdése.

Erre utal a poszt címe, akár gondoltad volna, akár nem.

Tegyük fel, hogy valaki most érkezik egy új országba. Ennek kapcsán két országgal fogok példálózni: ez a két ország természetesen Magyarország és az Egyesült Királyság, mivelhogy ezekről tudok példát mondani; de látatlanban is fogadni merek akár egy tábla piros mogyorós csokiba (ez tőlem igazán nagy dolog!), hogy másutt is lényegében ugyanez a helyzet. Kedves hozzászólók: nagyon kérem, hogy példákkal igazoljatok vagy cáfoljatok: szeretnék minél teljesebb képet látni!

Szóval itt az újonnan érkező, aki azt mondja: szeretnék nálatok élni, szeretnék a ti országotok állampolgára lenni.

Milyen helyi ismeretekkel kell ehhez rendelkeznie? [Az alábbi példákat olyan honlapokról vettem, amelyeknek a közlése mögött hiteles forrást feltételeztem.]

Magyarországon megkérdezhetik tőle, hogy

• Melyik mai állam fővárosa ma az a hely, ahol Hunyadi János 70 évre megállította a törökök további európai terjeszkedését?

• Az első világháború sebesültjeinek hány százaléka volt magyar?

• Egészítse ki a Radnóti-sorokat: Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, / s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály; / annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát, / de nékem …, …, tornyot, szelíd tanyát;

A kérdéseket annakidején az „Ön átmenne az állampolgársági vizsgán?” oldalon olvastam.

Az Egyesült Királyságban is egy kérdéssor sikeres kitöltése az állampolgárság megszerzésének egyik feltétele. Néhány kérdés, amelyeket az interneten találtam:

   • Which TWO are British Overseas territories (Melyik KETTŐ brit tengerentúli terület)?
    o The Falkland Islands
    o St Helena
    o Ireland
    o Hawaii
   • What Palace was a cast-iron and plate-glass building originally erected in Hyde Park, London, England, to house the Great Exhibition of 1851 (Melyik palota volt egy öntöttvas- és síküveg épület, amelyet eredetileg a Hyde parkban, Londonban, Angliában emeltek az 1851-es Nagy Kiállítás befogadására)?
    o The Great Palace
    o Crystal Palace
    o Dream Palace
    o Gold Palace
   • The UK Government hasn’t used the power to suspend the Northern Ireland Assembly (Az Egyesült Királyság kormánya nem használt erőt (erőszakot) az Északír Gyűlés felfüggesztésére)
    o True (igaz)
    o False (hamis)
   • Which Two British film actors have recently won Oscars (Melyik két brit filmszínész nyert ezidáig Oscar-díjat)?
    o Jacky Stewart
    o Colin Firth
    o Leonardo DiCaprio
    o Tilda Swinton

Ezeknek a kérdéseknek a forrása a lifeintheuktests.co.uk oldal, amely egyébként minden elrontott válaszra úgy reagál, hogy kis ismertetést jelenít meg a jó válasszal és annak magyarázatával.

Sejthető, hogy hová akarok kilyukadni?

Oda, hogy melyek azok a kérdések, amelyek nem szerepelnek ezekben a felsorolásokban.

Van, amit az egyes országok igazán elvárnak az új állampolgároktól, aminek a nem-ismeretét a napi gyakorlatban számonkérik és büntetik, aminek alapján az új állampolgár beilleszkedését megítélik. Vajon ezeket az ismereteket tanítják-e a leendő állampolgárnak, vajon ezt kérdezik-e a vizsgán?

Hát nem.

Nem láttam olyan kérdést, hogy:

• Szabad-e az arcot eltakaró fátyollal bemenni a bankfiókba?

• Ha a család pénzzavarba kerül, eladhatom-e a leánygyermekemet?

• Ha egy kerten belül ízletesnek látszó gyümölcsöket látok a fán, szabad-e bemászni és elvenni belőle?

• Szabad-e megölnöm azt, aki megszegi a szent iratokban szereplő parancsolatokat?

• Elvárhatom-e, megkövetelhetem-e, hogy a munkahelyemen a vallási szabályaimnak megfelelő ételt árusítsanak a büfében és megfelelő hely és időkedvezmény legyen a napi imához? Továbbá: ha például a vallásom tiltja, hogy disznóhúst érintsek, és egy élelmiszer-áruházban dolgozom, kiköthetem-e, hogy kizárólag a disznóhúst nem tartalmazó termékek csomagolását, árusítását, rakodását vállalom?

Megismétlem: tudjuk, hogy vannak kultúrák, ahol a fenti kérdésekre más lenne a válasz, mint minálunk. A kérdés nem az, hogy ezt megértjük-e: persze, hogy megértjük. A kérdés az, hogy aki most érkezik hozzánk, tudja-e és vállalja-e a mi szabályainkat, amelyeknek a betartását megköveteljük, a megszegését nem tűrjük. Szabad nem tudni, szabad nem vállalni – csak akkor ne jöjjön.

No még egyszer, fordítva: amikor eldönti, hogy jön (tehát nem amikor már itt van, hanem amikor eldönti, hogy jöjjön-e), akkor tudnia kell, hogy melyek az ittlét feltételei és abban az esetben döntsön úgy, hogy jönni akar, ha vállalja ezek betartását.

(Mindezek természetesen nem vonatkoznak a tényleges menekültre, azaz a veszély elől menekülőre. Aki éppen egy gyilkos elől menekül, attól nem várható el a dress code betartása. Ebben az esetben a fentiekben a „jön” szó kicserélendő „itt marad”-ra.)

Sport-példával élve: aki nem ismeri a játékszabályokat vagy nem akarja betartani őket, ne jelentkezzen a csapatba. Jelentkezzen másikba, amelynek a feltételeit ismeri és a betartásukat vállalja. Aki viszont a mi csapatunkba való jelentkezésere készül, már jelentkezéskor tudassuk vele ennek a csapatnak a játékszabályait és azt, hogy ezek vállalása a belépésének a feltétele.

De ha ezeket nem tanítjuk, akkor miből kellene az érkezőnek rájönnie? Ha nem kérdezzük, akkor milyen alapon feltételezzük, hogy tudja? Milyen alapon várjuk el az ilyen szabályok betartását, milyen alapon büntetjük az ilyen szabályok megszegését attól, aki nem is ígérte (és akinek ilyen ígéret nélkül nyitottunk ajtót)?

Az állampolgársági eskü/fogadalom szövegében szerepel-e, hogy az illető felelősséget vállal azért, hogy az új hazájában születendő gyermekeit-unokáit is az adott ország szabályainak betartására, szokásainak tiszteletére neveli? Ha nem (márpedig nem): miért csodálkozunk, ha nem teszi, és a második-harmadik generáció már messze nem érzi önmagára nézve ezt kötelezőnek?

A befogadást számtalan feltételhez köthetnénk. Akár ezt is mondhatnánk: jöhetsz, de tíz évig kizárólag olyan munkahelyen dolgozhatsz, olyan utcában/városnegyedben lakhatsz, ahol 51%-ban ebben az országban született vagy tíz évnél régebben állampolgárságot kapott dolgozók/lakók vannak: azaz nem alakíthattok zárt közösségeket. Akár ezt is mondhatnánk: jöhetsz, de beolvadásra kell törekedned (és ezt kell a gyermekeidnek is a neveléssel átadnod).

Akár ezt is mondhatnánk; és bármit is mondhatnánk – mielőtt az illetőt beengedtük. Vitatható, hogy ezek okos, humánus, célravezető (milyen célra vezető?) feltételek volnának-e. Az azonban biztos, hogy ha nem mondjuk ki őket jóelőre, akkor utólag számonkérni, utólag szankcionálni, az illetőket utólag ennek alapján megítélni nem okos, nem humánus és nem célravezető – kivéve, ha a feszültség szítása, a probléma kezelhetetlenné mélyítése a cél.

Szóval mit kellene tanítani, kérdezni? Nem tudom; de meggyőződésem, hogy ha a zökkenőmentes beilleszkedés a szándék, akkor néhány, különféle közegekben végzett korrekt értékrend- és viselkedés-kutatás nagyon gyorsan vezethetne olyan eredményekre, amelyek ha nem is tökéletesek, de lényegesen megfelelőbbek az eddigieknél.

Most kellene felajánlanom, hogy akár meg is tudnék szervezni ilyen felmérés-sorozatot (vagy feltárni, hogy a már lezajlott hasonló kutatások eredményeiből mi rakható össze, hiszen nyilván számos ilyesfajta kutatás volt már), de Edison jut eszembe. Első találmányainak egyike egy parlamenti szavazat-összesítő automata volt, amely azon bukott meg, hogy a honatyáknak nem volt érdekük a gyors és pontos számolás, hiszen ez megakadályozta volna a trükközéseket… Ekkor határozta el Edison, hogy a továbbiakban csak olyan találmányokkal foglalkozik, ahol nincs politikai ellenérdekeltség.

Ahogyan Karinthy Frigyes írta: „Akiknek füleik vagynak, hallják. … Akiknek szemeik vagynak, lássák. … Akiknek újjaik vagynak, tapintsák.”

Miért nem azt kérdezzük amire választ várunk? 2. rész: mit kérdezünk?

Miért nem azt kérdezzük amire választ várunk? 1. rész: miért kérdezünk?

Első rész, amelyik még csak arról szól, hogy miért kellene kérdezni egyáltalán.

Az Egyesült Királyságban szerzett élményeim, tapasztalataim, gondolataim blogposzt-sorozatban jelentek meg a  Határátkelő blog keretében, „Péter Londonból” aláírással. A címben szereplő kérdést itt tettem fel első ízben 2016. június 22-én.

Nem értem a helyzetet: mintha dolgok összekeverednének teljesen, és ettől pedig mintha az ország és a népessége széthullana teljesen.

Hadd kezdjem az elején, sőt annál is előrébb.

Én az olasz kultúra nagy rajongója vagyok. Ebbe az olaszországi életet is beleértem: amikor néha ott járhattam, hatalmas élmény volt számomra, a marcona komolyságot mutató férfiakkal, a harsányan perlekedő asszonyokkal, az éjfélkor is még vidáman rohangászó gyerekekkel. Ha tehetném, minden nyarat ott töltenék; ha tehetném, oda költöznék nyugdíjasként. Élvezem a nyüzsgésüket, a lazaságukat, a harsány életörömüket.

De ha a társasházba, ahol a lakásom van, beköltözne egy, a fentieknek megfelelő olasz család… mit mondjak: a házban, ahol lakom, már sokkal kevésbé örülnék a marcona férfiaknak, perlekedő asszonyoknak és éjfélkor rohangászó gyerekeknek.

Mondtam már, hogy egyébként az olasz kultúra nagy rajongója vagyok? Azt hiszem, igen.

Azt viszont nem mondtam, hogy minden olasz család ilyen, ugye? Csak azt, hogy ha egy, a fentieknek megfelelő olasz család beköltözne… akkor én kétségbeesve próbálnék kiköltözni. Nem azért, mert olaszok; hanem azért, mert úgy élik a maguk életét, hogy ezzel akadályozzák, hogy én is éljem a magamét.

Persze aligha tudnék kiköltözni. Ha valaki, aki lakást nézni jön, találkozna velük: elmúlna a vételi szándéka azonnal. Kivéve, ha ő is a fentieknek megfelelő olasz. És egy idő múlva a házban már csak (a fentieknek megfelelő) olaszok laknának.

Imádom az olasz kultúrát, az ételeiket, a zenéjüket. Még a marcona férfiakból, perlekedő asszonyokból és rohangáló gyerekekből álló utcaképet is. Csak másnak a házában, ha lehetne…

Azt akarom kifejezni, hogy ha valakinek az adott viselkedését zavarónak, károsnak, sőt akár el nem tűrhetőnek tartom, az nem az illető személyének a lebecsülése.

Elmondom fordítva is: akárhogyan becsülöm valakinek a személyét, attól még egy-egy megnyilvánulását tarthatom zavarónak, károsnak; és nem vagyok köteles eltűrni.

Mindez akkor is így van, ha egyébként teljes megértéssel fogadom, hogy az illető miért ilyen: milyen rajta kívülálló körülménynek tették őt ilyenné, akár az erőfeszítései ellenére. Ezek fontos dolgok – de valamit megérteni nem ugyanaz, mint egyetérteni.

Ha azt mondom, hogy ide olaszok költöztek, hát biztosan harsányak lesznek: ez általánosító, sértő előítélet. Ha azt mondom, hogy a házba költöző olasz család részéről nagyobb valószínűséggel számítok harsány viselkedésre, mint ha svédek költöznének a házba: ez statisztika, amely senkit nem sérthet; és amely a velük szembeni ellenséges magatartást nem indokolja, de a fokozott óvatosságot mindenképpen.

Az viszont becsületbeli kérdés, hogy ha nem tapasztalom részükről a zavaró viselkedést, akkor semmiféle módon ne viselkedjek velük hátrányos módon. (Sőt, az a humánus, ha még el is ismerem, bátorítom is őket – hiszen ők feltehetően méltatlanul szembesülnek a többiek miatt kialakult általánosító előítéletekkel.) Viszont ha harsány svéddel találkozom, akkor vele is összeütközésbe kerülök – mert amivel nem értek egyet, amit zavarónak, károsnak találok, amit nem tűrhetek, az nem a személy, hanem a viselkedés.

Most pedig hadd hozzak szóba mást is: ennek a kérdésnek a túlsó oldalát.

Öreg vagyok: éltem már 1956-ban is. Többször morfondíroztam, hogy hogyan írhatnám bele az önéletrajzomba, hogy mekkora ellenálló voltam: az igazság ezzel szemben az, hogy amikor – a harcok, majd a szénhiány miatt – iskolaszünet volt és otthon maradhattam, ennek egyáltalán nem álltam ellen. Körülbelül ez az, amire az egészből emlékszem; de jó a fogalmazási készségem: majd megírom az emlékirataimat ezer oldalon.

Évekkel később tudtam meg, hogy az én szüleimben is felmerült az ország elhagyásának a gondolata. Végül Magyarországon maradtak és én ott nőttem fel; de ha másképp döntenek, én annyit vettem volna észre a dologból, hogy télen indulunk nyaralni…

Valami okból a francia nyelvterület volt szimpatikus a szüleimnek. Úgyhogy előfordulhatott volna az is, hogy én most egy svájci város külterületén élnék, az akkori magyar menekültek számára felhúzott lakótelepen.

És ha azon a lakótelepen egyszer csak megjelenne egy svájci, és elkezdené nekem magyarázni, hogy hogyan éljek az ő értékrendje szerint… hát nagyon elküldeném azt a svájcit a fenébe.

Akkor is, ha tudnám, hogy igaza van. Mert igaza lenne: nyilván jobban él, mint én; nyilván nagyobb biztonságban él; és ennek az az alapja, hogy nyilván szorgalmasabb, nyilván fegyelmezettebb, szabálytisztelőbb, nyilván csendesebb, viselkedésében is fegyelmezettebb, sőt nyilván még tisztább is nálam: elég az utcáinkat összehasonlítani. Még azt is elhinném, hogy őszinte jó szándékkal akarna engem az ő értékrendjére „megtéríteni”.

De én nem akarnám! És nagyon sértőnek tartanám a megjelenését.

Ha pedig bárhogyan nyomást akarna gyakorolni, kényszeríteni akarna: minden erőmmel ellenállnék.

Nem akarnám az ő értékrendjét: megvan nekem az enyém. Megvan a magam kultúrája, a magam erkölcse: nem rosszabb az övénél – menjen innen, hagyjon engem a magam módján élni!

Minden nyomulás, az erőltetés legkisebb mozzanata is elkeseredett ellenállást váltana ki belőlem. Ha tehát én adnék tanácsot a svájcinak, azt mondanám, hogy ne akarjon engem a maga képére formálni; és főképpen ne nyomással, erőszakkal.

Pedig vannak különbségek jócskán. Csak egy példa: ha egy svájci a parkban sétál és ottfelejtett pénztárcát talál a padon, minden irat, különös ismertetőjel nélkül: feltehetően leadja az arra illetékes helyen. A magyarországi kultúrában, ahol én felnőttem, nem szép dolog, de a közvéleményben nem is minősül igazán lopásnak, ha a parkban talált kisebb értékű dologgal, amelynek a tulajdonosa nem állapítható meg, az ember nem szalad a jegyzőhöz (ahogyan azt a jogszabály, tudomásom szerint, előírja). Kicsit úgy gondolkodunk: miért nem vigyáztak rá jobban? Egy svájci szemében ez valószínűleg az együttélés szabályainak tűrhetetlen, becstelen megsértése.

Éppen úgy, mint a mi szemünkben a zsebtolvajlás – miközben van kultúra, amely a zsebből kilógó, már-már kieső tárgynak a zsebből való „kisegítését” éppen úgy bocsánatos bűnnek tartja, mint mi a parkban talált, a tulajdonosára nem utaló tárgy zsebrevágását: miért nem vigyáztak rá jobban?

Ez a példa a zsebből kilógó tárgyról nincs távolabb tőlünk, mint a megelőző bekezdésben írt másik példa a svájcitól!

Tegyük fel, hogy azt látjuk, amint valaki „véletlenül” úgy lök meg valaki mást, hogy annak a zsebéből, táskájából kilógó tárcája kiessen; majd utána az immár „gazdátlanul maradt” tárcát zsebrevágja és elmegy vele. Ezt mi lopásnak, elítélendőnek, büntetendőnek tartjuk.

És ha ez a valaki olyan környezetben nőtt fel, ahol ez nem lopásnak, hanem az adódó helyzet ügyes kihasználásának minősült (mint a mi esetünkben nagyon sokaknál: a parkbéli padon talált, a tulajdonos kilétére nem utaló tárgy eltevése)? Vajon megértéssel fogadjuk-e, hogy ő ezt nem rossz szándékkal, nem törvényszegési „hajlammal”, hanem a környezete által példaként mutatott és megbecsült szemfülességből tette? Megértéssel fogadjuk-e, hogy ez az ő számára nem több, mint nekünk a gazdátlan apróság zsebretétele? Igen! Kötelező megértenünk!

Ez azt is jelenti, hogy eltűrjük? Dehogy! Miért tűrnénk? Mert a „logikáját” megértjük? Ez nem indok az eltűrésre; bár indok arra, hogy másképp vélekedjünk róla, mint ha nem ismernénk az okát, előzményeit.

Hát akkor mit tegyünk? Eltűrni nem lehet; de nyomulni, erőszakoskodni sem, mert az az ellenkező hatást érné el.

Most kétfelé kanyarodhatna ez a poszt.

Az egyik irányt nem vállalom: a magyarországi eltérő kultúrák kérdésének megoldásához politikai akarat kellene a feszültség csökkentésére, az igazán jövőbemutató megoldásra. Még azt se lehet mondani, hogy nincs követhető példa a világban; de a „központi akarat” is és a közhangulat is ennek az ellenkezője most Magyarországon. Szívesen leveleznék erről, de nem szívesen írnék nyilvánosan, mert annak – hatalom, tőke, befolyás híján – nem lehetne egyéb következménye, mint hogy „közellenséggé” válok.

A másik irány semmivel se kisebb gond: a bevándorlás, bevándorlók kérdése.

Erre utal a poszt címe, akár gondoltad volna, akár nem.

Ennek a posztnak a második része arról szól, hogy egészen mást kérdezünk a hozzánk érkezőktől (és egészen mást kérdeznek tőlünk, ha máshová érkezünk), mint amit célszerű lenne. A kérdések megtévesztik az érkezőt – a válaszok a befogadót. Mint az ógörög tragédiákban: a történet minden szereplője a tragikus végkifejlet elkerülésére törekszik, de a tévedéseikkel ők maguk idézik elő a tragédiát. Példálózni az Egyesült Királyság és Magyarország esetével fogok: attól tartok, hogy a tanulság ennél is általánosabb.

Olyan márpedig nincs, hogy egy politikus hazudik

Olyan márpedig nincs, hogy egy politikus hazudik

Soha még nem kérdeztem politikustól olyasmit, hogy hány óra van, vagy mennyi kétszer kettő, meg hogy ha feldobják, fehér, ha leesik, tojás, mi az – vagyis olyasmit, aminek az igazság-tartalma egyértelműen eldönthető.

Ennek ellenére határozottan állítom, hogy a politikusok – legalábbis, amikor politikusként nyilvánulnak meg, márpedig ez az írás csakis arról szól – nem hazudnak: képtelenség, hogy hazudjanak.

Már a kérdésnek sincs értelme, hogy vajon hazudnak-e.

Hadd kérdezzek valamit. Képzeld el, kedves Olvasóm, hogy versenyző vagy, bármilyen sportágban. Verseny van és ezúttal nem szerepelsz valami jól: lehagynak vagy megütnek, gólt rúgnak neked vagy leverted a lécet – szóval nem állsz nyerésre. Ott ül az edződ, és bekiabál neked: „Jó vagy! Hajtsál egy kicsit: meg tudod fordítani az eredményt! Győzni fogsz!” Hajtasz hát… és veszítesz.

Ez az edző akkor hazudott? Azt mondta, hogy meg tudod fordítani az eredményt, de nem tudtad. Azt mondta, hogy győztes leszel, és nem lettél az.

Nem: szó sincs róla, hogy az edző hazudott volna. Formailag ő azt mondta, hogy fordíthatsz és hogy győzöl – de a szavainak a tényleges tartalma ennyi volt: „Hajrá!” Formailag olyan, mintha állított volna valamit, közölt volna valamit – de tartalmilag annyi történt, hogy biztatott, motivált téged.

Tegyük fel (ami valószínű), hogy az edző tulajdonképpen nagyon jól látta, hogy aligha van esélyed. Hát akkor sem hazudott? Nem, mert nem is állított semmit. Formailag állítás, tartalmilag viszont annyi köze van a „kemény tényekhez”, mint amikor a szurkoló azt mondja, hogy az ő csapata a legjobb (noha legutóbb kikapott), vagy a szülő azt mondja, hogy az ő gyereke a legszebb és legrendesebb (noha épp most kente össze magát a zsírkrétával), vagy a rajongó azt mondja, hogy az ő kedvenc énekese a sztár (miközben száz más rajongó mondja ugyanezt száz más énekesről). Vagy amikor a politikus azt mondja, hogy „a mi nemzetünk különleges, és ezért különleges megítélést érdemel” – pedig az adott nemzet pontosan annyira különleges, mint mindegyik másik, és ezért pontosan olyan megítélést érdemel, mint mindegyik másik.

Ez nem hazugság. Nem is igazmondás. Ezek a fogalmak egyszerűen nem alkalmazhatóak rá.

A politikusi megszólalás nem arról szól, hogy a politikus Nagy Igazságokat közöljön a világegyetemről, hanem arról, hogy biztasson, motiváljon – mozgósítson.

Ha azzal tud a legjobban mozgósítani, hogy „Mi soha nem hazudunk!”: akkor azt kell mondania. Ha azzal tud a legjobban mozgósítani, hogy „Mostanáig hazudtunk!”: akkor azt kell mondania. Ha azzal tud a legjobban mozgósítani, hogy „Minden rendben van!”: akkor azt kell mondania. Ha azzal tud a legjobban mozgósítani, hogy „Nagy a baj!”: akkor azt kell mondania.

Megkérdezni, hogy ez igaz-e vagy hazugság-e: ez olyan, mintha megkérdeznénk, hogy a halványlila színnek jó vagy rossz szaga van-e. Egyik sincs; de ha azt mondanánk, hogy szagtalan, az se volna pontos – mert nem arról van szó, hogy a halványlila szín szagtalan, hanem hogy nem is lehet megkérdezni, nincs is értelme vizsgálni, hogy van-e szaga: ez kívülesik az értelmezési tartományán (hogy az egykori iskolai matematikaórák egyik szép kifejezését felidézzem).

Aki azt veti egy politikus szemére, hogy amit mond, az nem tényszerűen igaz, úgy viselkedik, mint aki a színészen kéri számon, hogy miért mondta azt, hogy ő dán királyfi, és miért tett úgy, mintha meghalt volna, amikor lám: teljesen élve jött ki meghajolni.

A politikus szava – amikor politikusként beszél – nem tudományos megállapítás, hanem biztatás, motiválás, mozgósítás: reklám. Megkérdezni, hogy hazudik-e vagy igazat mond-e, pontosan olyan értelmetlenség, mint mondjuk egy tévéreklám egy-egy mondatáról megkérdezni, hogy tényszerűen, „tudományosan” megállja-e a helyét. Igaz-e, hogy X öblítőszer valóban a tavasz frissességét hordozza? (És igaz-e a ki nem mondott, de sugallt állítás, hogy a többi öblítőszer pedig nem?) Igaz-e, hogy Y autótípus a felelősen gondolkodó családok autója? (És igaz-e a ki nem mondott, de sugallt állítás, hogy a többi autótípus pedig nem?) Igaz-e, hogy a kutyán kívül a könyv az ember legjobb barátja? (Ez igaz, mert – ahogyan az interneten keringő megállapításból tudjuk – a kutyán belül sötét van az olvasáshoz.)

Hej, szép világ lenne, ha legalább néha-néha látnánk olyan reklámot is, amelyik logikai érvekkel akar „eladni” valamit… Biztosan vannak ilyen kísérletek; mivel azonban a reklámok hatékonyságát gondosan mérik, sajnos bizonyítva láthatjuk, hogy mindegy (pontosabban, ahogyan megállapítottuk, fel sem vethető), hogy a reklám szövege tényszerűen igaz-e, mert a reklám szövege nem tudományos megállapítás, hanem biztatás, motiválás, mozgósítás.

Akárcsak a politikus(-ként megnyilvánuló ember) szava.

Amit számon lehet kérni a politikus beszédén: hogy ez a reklám tisztességes-e.

A többi reklám esetében is ugyanez a kérdés. Ha beveszem a gyógyszert, amelyet fejfájás elleniként reklámoznak, vajon attól kezdve valóban nem fáj a fejem attól, ha fúj a szél? Ha beveszem a politikus magyarázatát, amellyel ő, úgy mondja, a béke érdekében mozgósít valamilyen tevékenységre, hozzáállásra, részvételre vagy távolmaradásra, vajon attól kezdve valóban nem kell, hogy fájjon a fejem attól, hogy lesz-e fegyveres konfliktus, szükségállapot, zűrzavar?

Léteznek területek, amelyekre van több-kevesebb rálátásom. Tanár vagyok: egy-egy oktatási intézkedés esetén jó eséllyel érzékelem, hogy hová vezet. De szeretnék bízni abban, hogy minden egyes területen vannak, akik figyelnek: tanácsadók és érdeklődő civilek, továbbá az „ellensúlyként” emlegetett intézmények, akik/amelyek kontrollálják, hogy helyes-e a kitűzött irány és a „reklámozott” viselkedés arrafelé visz-e.

Ennek alapján ítélem meg azt, amit a politikus mond: nem tényként (hogy igaz-e vagy hazugság), hanem mozgósításként, instrukcióként: jól vezet-e jó irányba.

Ha jó irányba megyünk: én is azt akarom, ezért a politikus helyében én is arra mozgósítanék. Ilyenkor olyan a helyzet, mintha a politikus voltaképpen az én üzenetemet juttatná el mindenkihez.

Persze van eset, amikor legszívesebben felkiáltanék: álljon meg a menet, ezt nem én üzentem! De ez már a következő bejegyzés témája.

Kitűzés a Pinteresten

A webhely használatának folytatásával elfogadom a sütik használatát. Részletek

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás